Lojistik sektöründe gümrük hizmetleri, uluslararası ticaretin önemli bir parçasıdır. Bu hizmetler, ithal veya ihraç edilecek malların gümrük işlemlerinin tamamlanmasını sağlar. Gümrük hizmetleri, aşağıdakiler gibi çeşitli aşamaları içerir:

  • Gümrük beyanı: İthalatçı veya ihracatçı, malların gümrük beyanını yapmakla yükümlüdür. Gümrük beyanında, malların cinsi, miktarı, menşei, değeri ve diğer ilgili bilgiler yer alır.
  • Gümrük kontrolü: Gümrük görevlileri, malların beyan edilen bilgilere uygunluğunu kontrol eder. Bu kontrol, fiziki kontrol, belge kontrolü veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde olabilir.
  • Gümrük vergileri ve diğer yükümlülükler: İthal edilen mallar için gümrük vergileri ve diğer yükümlülükler ödenmesi gerekebilir. Bu vergiler ve yükümlülükler, malların cinsine, menşeine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
lex
Hız ve VerimlilikLojistik süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde yönetiyoruz.
Özelleştirilmiş ÇözümlerMüşteri ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Güvenilir TeslimatYüklerin zamanında ve güvenilir bir şekilde teslimatını sağlıyoruz.
Hızlı Destek ve İletişim7/24 müşteri desteği ile hızlı ve çözüm odaklı destek sağlıyoruz.
Gümrükleme Sürecinde Kullanılan Belgeler

Ulusal ve uluslararası ticarette, mal sevkiyatları sırasında düzenlenen belgeler, gümrük işlemlerinin düzgün ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir. İhracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan temel gümrük çıkış belgeleri, ticaretin şeffaf ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Gümrük Beyannamesi

Ticari Fatura

Proforma Fatura

Navlun Faturası

Onaylı Fatura

Konsolosluk Faturası

A.TR Dolaşım Belgesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

Menşe Şahadetnamesi

Çeki Listesi

Sigorta Belgesi

Taşıma Belgesi (Konşimento)

 

Hemen Fiyat Teklifi Alın!

Her türlü ihtiyaçlarınızda en doğru çözüm ve en iyi fiyatlar.

Gümrüklü ve Gümrüksüz Depolama Hizmetleri

Gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri, uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmetler, ithal veya ihraç edilecek malların gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan depolama hizmetlerini sağlar.

Gümrüklü depolama hizmetleri: İthal veya ihraç edilecek malların gümrük vergileri ve diğer yükümlülükleri ödenmeden önce depolandığı depolama hizmetleridir. Gümrüklü depolarda, mallar gümrük kontrolü altında tutulur ve gümrük vergileri ve diğer yükümlülükler ödenmeden önce serbest bırakılamaz.

Gümrüksüz depolama hizmetleri: İthal veya ihraç edilecek malların gümrük vergileri ve diğer yükümlülükleri ödendikten sonra depolandığı depolama hizmetleridir. Gümrüksüz depolarda, mallar gümrük kontrolü altında tutulmaz ve gümrük vergileri ve diğer yükümlülükler ödendikten sonra serbest bırakılabilir.

Gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri, aşağıdaki gibi çeşitli avantajlar sunar:

  • Malların güvenli ve kontrollü bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
  • Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.
  • Malların maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur.
lex